Vad är Ejheden? 

Ejheden är Ore Sockens yngsta by, en finnby ca 3,5 mil norr om Furudal i Dalarna. 

Ejheden befolkades 1823 av bl.a ättlingar från Finland, samt Hälsingland.  Under 1800 -talets andra hälft så bodde det som mest 102 människor i byn utspritt på 8 gårdar. 

Byn avfolkades successivt efter Storskiftes indelningen, och den sista bofasta flyttade från Ejheden 1965. 

Ejheden idag

Idag ägs Ejheden av Sveaskog som bildade Ejhedens Ekopark 2007. Ejheden är en 6 891 hektar stor ekopark i Rättvik i Dalarna, ungefär 30 kilometer norr om Furudal. I ekoparken finns flera stora sjöar och vattendrag, bland annat Storejen, Lillejen, Tansen, Storhåven och Snotten. Ekoparken är präglad av den stora skogsbrand som härjade i slutet av 1800-talet.

Idag arrenderas Stugorna Jägmästaren samt Skolan med tillhörande båthus av Guidefathers. Även så Fiskerätten i Lillejen och del av Storejen. Resterande sjöar så finns fiskekort att köpa av Ore FVOF.

Fisket och jakten i området har omnämnt i media sedan 1900-tales början för den goda tillgången på fisk och fågel. 

Numera finns miltals med vandringsleder uppmärkta som leder från Hermansborg/Oreälven och även Voxna. 

Hur hittar man till Ejheden?