Vad är Ejheden? 

Ejheden är Ore Sockens yngsta by, en Finnby ca 3,5 mil norr om Furudal i Dalarna. 

Ejheden befolkades 1823 av bl.a ättlingar från Finland, samt Hälsingland.  Under 1800 talets andra hälft så bodde det som mest 102 människor i byn utspritt på 8 gårdar. 

Byn avfolkades successivt efter Storskiftes indelningen, och den sista bofasta flyttade från Ejheden 1965. 

 

 

Hur hittar man till Ejheden?

Ejheden idag

Idag ägs Ejheden av Sveaskog som bildade Ejhedens Ekopark 2007.

Ejheden är en 6 891 hektar stor ekopark i Rättvik i Dalarna, ungefär 30 kilometer norr om Furudal. I ekoparken finns flera stora sjöar och vattendrag, bland annat Storejen, Lillejen, Tansen, Storhåven och Snotten. Ekoparken är präglad av den stora skogsbrand som härjade i slutet av 1800-talet.