Bokningsregler för presentkort, aktiviteter och paket – Ejheden, fiskepaket samt jaktpaket. 

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig är Guidefathers AB Organisationsnummer 559150-2744.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl anläggningen som för gästen så snart anläggningen bekräftat bokningen till gästen.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?
Bokar gästen online på hemsidan betalas bokningen direkt på nätet via anläggningens boknings system.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
Har gästen bokat online måste även avbokningen göras online.
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till anläggningen/paketet per telefon +46702776716 eller via e-post olle@guidefathers.se
Notera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från arrangören.

Event, paket och aktiviteter till ordinarie pris
Allmänna villkor för aktiviteter och paket:
• som avbokas senare än senare än 14 dygn (336 timmar) före ankomst behåller anläggningen 100% av priset för bokningen. Görs avbokningen tidigare än 14 dagar, återbetalas totalsumman till gästen.

Presentkort, boende, event, paket och aktiviteter till rabatterat pris samt kampanjer eller erbjudanden
Presentkort, rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris eller erbjudanden är inte om- och avbokningsbara vilket innebär att anläggningen behåller 100% av totalpriset för bokningen oavsett när avbokning sker.

ANLÄGGNINGENS SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER
Som arrangör är anläggningen skyldiga att se till att:
• GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
• GÄSTEN får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör GÄSTENs bokning.
• GÄSTEN får disponera rummet/bädden från det klockslag som angivits i bekräftelsen.

Anläggningen ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till gästen utan anläggningens vetskap och som anläggningen inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med anläggningen måste gästen vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst en personn vara fyllda 18 år i varje koja/stuga, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, aktiviteten etc. Gästen får inte låta fler personer övernatta i rummet eller använda Ejheden område eller faciliteter, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället eller efter skriftlig kontakt med Ejheden.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka gästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta anläggningen för material och utrustningsskador på anläggningen som orsakats av ovarsamt uppträdande.

Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för gästen ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om gästen har något klagomål gällande sin vistelse, kontaktar gästen värden så att eventuella oklarheter i första hand kan lösas under vistelsen.

Gästen ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att anläggningen som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt service.

Gästen har tagit tagit reda på Guidefathers AB regelverk gällande fiske på Ejheden samt Dragartjärn. Guidefathers AB har rätt att utfärda en avgift på överträdelse av fiskeregler på 2000kr

Fiske utan gilltig upplåtelse från Guidefathers AB polisanmäls.

Direktbetalning online

Bokar gästen online på hemsidan betalas bokningen direkt på nätet via anläggningens boknings system.
Full betalning sker vid bokningstillfället.